Magazyn mobilny

Na bazie kontenera morskiego zbudowaliśmy magazyn mobilny wyposażony w specjalnie zbudowane przyczepy do transportu belek zaporowych używanych w razie zagrożenia powodziowego.